Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Panorering

Används för att skapa en enda panoramabild genom att sammanställa en serie bilder som tas medan man panorerar med kameran.

 1. MENU → (Kamerainst.) → [Fotoläge][Panorering].
 2. Rikta kameran mot motivet.
 3. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta kameran mot den ena änden av den önskade panoramakompositionen.


  (A) Denna del kommer inte med i bilden.

 4. Tryck ner avtryckaren helt.
 5. Panorera med kameran till slutet av riktmärket i den riktning som visas på skärmen.


  (B) Riktmärke

OBS!

 • Om man inte hinner panorera över hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden uppstår det ett grått område i kompositbilden. Om det skulle inträffa, så svep fortare med produkten för att fånga hela panoramabilden.
 • När [Brett] är valt för punkten [Panorama: Storlek], kan det hända att det inte går att fånga hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden. Prova i så fall att ändra inställningen för [Panorama: Storlek] till [Standard] och ta om bilden.
 • Eftersom flera olika bilder fogas samman kan det hända att delen runt fogen inte blir smidigt lagrad i somliga fall.
 • För mörka scener kan det hända att bilden blir suddig.
 • Om det förekommer ljuskällor som flimrande lysrör i bilden, kan det hända att ljusstyrkan och färgerna i den sammansatta bilden inte blir konstanta.
 • Om vinkeln som helhet för panoramabilden är väldigt annorlunda i fråga om ljusstyrka och skärpa än vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen, kan det hända att tagningen misslyckas. Ändra i så fall vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen och ta om bilden.
 • Följande sorters motiv lämpar sig inte för tagning i panoreringsläget:
  • Motiv som rör sig.
  • Motiv som är alltför nära produkten.
  • Motiv som innehåller vidsträckta, likartade mönster som himlen, en sandstrand eller en gräsmatta.
  • Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
  • Motiv vars ljusstyrka är väldigt annorlunda än omgivningen, t.ex. solen eller en glödlampa.
 • Det kan hända att en panoramabildstagning avbryts i följande fall:
  • Om man panorerar för fort eller för långsamt med kameran.
  • Om motivet är alltför suddigt.

Tips

 • Det går att vrida på styrratten på tagningsskärmen för att välja tagningsriktning.