Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Bländarprioritet

Det går att ta bilder genom att justera bländaren för att ändra skärpedjupet, eller för att göra bakgrunden suddigare.Bländarvärdet går även att ändra under filminspelning.

 1. MENU(Kamerainst.) → [Fotoläge] → [Bländarprioritet].
 2. Ställ in önskat värde genom att vrida på styrratten.
  • Lägre F-värde: Motivet blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga.
   Högre F-värde: Både motivet, förgrunden och bakgrunden blir skarpa.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Slutartiden ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

OBS!

 • Om det inte går att få rätt exponering med de gjorda inställningarna blinkar slutartiden på tagningsskärmen. Det går visserligen att ta bilden med inställningarna som de är, men vi rekommenderar att du gör om inställningarna.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Tips

 • När man väljer ett lägre F-värde (en större bländaröppning) blir området som blir skarpt snävare. Det gör det möjligt att placera motivet så att det blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga. (Skärpedjupet blir grundare.) När man väljer ett högre F-värde (en mindre bländaröppning) blir området som blir skarpt bredare. Det gör det möjligt att fånga djupet i landskapet. (Skärpedjupet blir djupare.)