Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Scenval

Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

 1. MENU(Kamerainst.) → [Fotoläge][Scenval] → önskat läge.

Menypunktsdetaljer

Porträtt:
Används för att göra motivet skarpare och bakgrunden suddigare. Hudtoner framhävs på ett mjukt sätt.

Sport & action:
Används för att ta bilder på rörliga motiv med en snabb slutartid så att det ser ut som om motivet frusits mitt i rörelsen. Produkten fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Makro:
Används för att ta närbilder på motiv som blommor, insekter, maträtter eller andra små motiv.

Landskap:
Används för att fånga hela landskap på skarpa bilder med levande färger.

Solnedgång:
Används för att fånga de röda tonerna i en solnedgång på ett vackert sätt.

Nattmotiv:
Används för att ta bilder på nattscener utan att den mörka atmosfären går förlorad.

Handskymning:
Används för att ta bilder på nattscener med mindre störningar och suddighet, även utan att använda stativ. Produkten tar en serie bilder och utför bildbehandling för att minska rörelseoskärpan, skakningsoskärpan och andra störningar.

Nattporträtt:
Används för att ta porträtt mot nattscener med blixt.

Anti-rörelseoskärpa:
Används för att ta inomhusbilder utan blixt och ändå minska risken att motivet blir suddigt. Produkten tar en serie bilder och sammanställer dem till en enda bild, för att på så sätt minska suddigheten och andra störningar.

OBS!

 • I lägena [Nattmotiv] och [Nattporträtt] blir slutartiden längre, så vi rekommenderar att du använder stativ för att undvika att bilden blir suddig.
 • I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] utlöses slutaren 4 gånger och en bild lagras.
 • Om man väljer [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] när bildkvaliteten är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], ändras bildkvaliteten tillfälligt till [Fin].
 • Suddighetsminskningen blir inte lika effektiv ens i lägena [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] vid tagning av följande sorters motiv:
  • Motiv som rör sig oregelbundet
  • Motiv som är alltför nära produkten.
  • Motiv med långsträckta likartade mönster som himlen, en strand eller en gräsmatta.
  • Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
 • I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] kan det uppstå blockformiga störningar när en flimrande ljuskälla som t.ex. lysrör används.
 • Det närmaste möjliga avståndet till ett motiv ändras inte ens när man väljer [Makro]. Se näravståndet för det objektiv som är monterat på produkten angående det närmaste avståndet som det går att ställa in skärpan för.

Tips

 • För att byta scentyp vrider man på styrratten på tagningsskärmen för att välja en ny scentyp.