Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].
  1. MENU (Kamerainst.) → [Fotoläge][Autoprogram].
  2. Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Programflyttning

Det går att ändra slutartids- och bländarkombinationen genom att vrida på styrratten, utan att ändra den exponering som produkten har ställt in som lämpligast. Denna funktion går bara att använda när blixten inte används.

  • P” på skärmen ändras till ”P*” när man vrider på styrratten.
  • För att stänga av programflyttningen ställer man in tagningsläget på något annat än [Autoprogram], eller stänger av kameran.

OBS!

  • Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
  • Ställ in tagningsläget på något annat än ”P” eller stäng av produkten för att nollställa dina inställningar.
  • När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren (F-värdet) och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.