Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Skärmljusstyrka

Används för att justera LCD-skärmens ljusstyrka.

  1. MENU(Installation) → [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell (Standardinställning):
Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från –2 till +2.

Soligt väder:
Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

  • Inställningen [Soligt väder] är för ljus för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka] [Manuell] för inomhustagning.