Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Självport./självutl. 

Det går att ändra LCD-skärmens vinkel och ta bilder samtidigt som man kontrollerar bilden på skärmen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Självport./självutl.] [På].
  2. Vrid upp LCD-skärmen 180° och rikta sedan objektivet mot dig själv.

  3. Tryck på avtryckaren.
    Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.

Tips

  • Om du vill använda något annat matningsläge än 3-sekunderssjälvutlösaren, så ställ först in [Självport./självutl.][Av], och vrid sedan upp bildskärmen ungefär180 grader.