Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

AF-belysning (stillbilder)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. Den röda AF-lampan gör det lättare för produkten att ställa in skärpan när man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är låst.

 1. MENU (Kamerainst.) → [AF-belysning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
AF-lampan används.
Av:
AF-lampan används inte.

OBS!

 • [AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
  • I filmläget
  • I [Panorering]-läget
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
  • När punkten [Scenval] är inställd på [Landskap], [Sport & action] eller [Nattmotiv].
  • När en objektivadapter är monterad
 • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] markeras AF-ramen med en prickad linje.
 • Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.