Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

?-knappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för ? (frågetecken)-knappen går det sedan att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på ? (frågetecken)-knappen när tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] [-knapp] → önskad inställning.

Funktionerna som går att välja visas på produktens inställningspunktvalskärm.