Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

  1. MENU (Installation) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Det matas ut ljud till exempel när skärpan har ställts in när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:
Inga ljud matas ut.