Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Filformat (filmer)

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

XAVC S:
Används för att spela in HD-filmer i XAVC S-format. Detta filformat lämpar sig för höga bittal.
Ljud: LPCM

  • Det går inte att skapa skivor med hjälp programmet PlayMemories Home med filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S].
  • För att det ska gå att spela in filmer med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S] behövs ett SDXC-minneskort med en kapacitet på minst 64 GB (Klass 10 eller snabbare), ett UHS-I-kompatibelt SDXC-minneskort på minst 64 GB, eller ett Memory Stick XC-HG Duo-minneskort.

AVCHD (standardinställning):
Används för att spela in HD-filmer i AVCHD-format. Detta filformat är lämpligt för filmer som ska spelas upp på en högupplösnings-TV.
Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor med hjälp av programmet PlayMemories Home.
Ljud: Dolby Digital

MP4:
Används för att spela in filmer i mp4 (AVC)-format. Detta format är lämpligt för filmer som ska läggas upp på Internet, skickas som bilagor till e-post, osv.
Ljud: AAC

  • Det går inte att skapa skivor med hjälp av programmet PlayMemories Home med filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [MP4].