Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Kontroll av kontoinformationen för PlayMemories Camera Apps

Kontoinformationen för ”Sony Entertainment Network” som är registrerad för produkten visas.

  1. MENU(Program) → Programlista[Programhantering] [Visa kontoinformation].