Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Opt.dyn.omr (DRO)

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

  1. MENU (Kamerainst.) → [DRO/Auto HDR] [Opt.dyn.omr].
  2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Opt.av dyn.omr.: Auto (standardinställning):
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Opt.av dyn.omr.: Nivå 1 Opt.av dyn.omr.: Nivå 5:
Graderingen optimeras inom varje delområde av den lagrade bilden. Välj optimeringsnivå från Lv1 (svag) till Lv5 (stark).

OBS!

  • Punkten [DRO/Auto HDR] är fast inställd på [Av] när tagningsläget är inställt på [Panorering], eller när [Bildeffekt]-funktionerna används.
  • Punkten [DRO/Auto HDR] är fast inställd på [Av] när något av lägena [Solnedgång], [Nattmotiv], [Nattporträtt], [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] är valt bland [Scenval]-lägena. Denna inställning är fast inställd på [Opt.av dyn.omr.: Auto] när andra lägen är valda bland [Scenval]-lägena.
  • Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.