Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Expon.inställ.guide

Det går att ställa in om en guide ska visas eller ej när man ändrar exponeringen.

  1. MENU (Anpassade inställningar)[Expon.inställ.guide] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Inget guidemeddelande visas.

På (standardinställning):
Ett guidemeddelande visas.