Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

One touch-anslutning till en NFC-klar Android-smartphone (NFC One touch-fjärrstyrning)

Det går att ansluta den här produkten till en NFC-klar Android-smartphone med en enda vidrörning, utan att man behöver utföra några komplicerade inställningar.

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
 2. Ställ den här produkten i tagningsläge.
  • NFC-funktionen går bara att använda när (N)-märket visas på skärmen.
 3. Rör vid produkten med smartphonen.

  Smartphonen och produkten ansluts, och PlayMemories Mobile startar på smartphonen.

  • Håll smartphonen mot produkten i 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta PlayMemories Mobile på smartphonen, och för sedan smartphonen långsamt mot (N)-märket på den här produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].
 • Om den här produkten och smartphonen ansluts medan produkten är i uppspelningsläge överförs den visade bilden till smartphonen.