Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att starta en applikation med hjälp av [One-touch(NFC)]

Det går att starta önskad applikation på applikationsmenyn i den här produkten genom att röra vid produkten med en NFC-klar Android-smartphone. Om applikationen som startas har funktioner som fungerar tillsammans med smartphonen, ansluts produkten och smartphonen via Wi-Fi. För att det ska gå att använda den här funktionen behöver man först registrera önskad applikation.

  1. MENU → (Trådlös)[One-touch(NFC)] → önskad applikation.
  2. Ställ in den här produkten på tagningsläge, och håll sedan en NFC-klar smartphone mot (N)-märket på produkten i 1-2 sekunder.
    • PlayMemories Mobile startar på smartphonen, och den registrerade applikationen startar på den här produkten.

OBS!

  • Om produkten är i uppspelningsläge startar inte den registrerade applikationen, även om man rör vid produkten med smartphonen.
  • När man startar en applikation genom att röra vid produkten med smartphonen, startar PlayMemories Mobile på smartphonen, även om den applikationen inte fungerar tillsammans med en smartphone. Avsluta i så fall PlayMemories Mobile utan att utföra några manöver. Om man inte avslutar PlayMemories Mobile blir smartphonen kvar i standbyläge för anslutning.