Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Skicka t. Smartph.

Det går att överföra stillbilder till en smartphone för att titta på dem på smartphonen. Applikationen PlayMemories Mobile måste vara installerad på smartphonen.

 1. MENU (Trådlös) → [Skicka t. Smartph.] → önskad inställning.
 2. När produkten är redo för överföringen visas en informationsskärm på produkten. Anslut smartphonen och produkten med hjälp av den informationen.
  • Inställningsmetoden för anslutningen mellan smartphonen och produkten varierar beroende på smartphonen.

Menypunktsdetaljer

Välj för denna enhet:
Används för att välja en bild i produkten som ska överföras till smartphonen.

(1) Välj antingen [Denna bild], [Alla bilder från datumet] eller [Flera bilder].

 • Vilka alternativ som visas kan variera beroende på vilket visningssätt som är inställt på kameran.

(2) Om du väljer [Flera bilder], så välj önskade bilder med hjälp av på styrratten, och tryck sedan på MENU → [Enter].

Välja på Smartphone:
Används för att visa alla bilder som är lagrade på produktens minneskort på smartphonens skärm.

OBS!

 • Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • För en Android-smartphone
   Starta PlayMemories Mobile, och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar][Kopiera bildstorlek].
  • För en iPhone/iPad
   Välj PlayMemories Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Kopiera bildstorlek].
 • Det kan hända att somliga bilder inte visas på smartphonen beroende på deras lagringsformat.
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Det går inte att skicka filmer i XAVC S- eller AVCHD-format.
 • Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Skicka t. Smartph.] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU → [Trådlös][Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].