Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det förekommer störningar i bilden och ljudet när man spelar upp filmer på en dator.

  • Filmen spelas upp direkt från minneskortet. Importera först filmen till datorn med hjälp av PlayMemories Home och spela sedan upp den.