Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det går inte att skriva ut bilder med datumet pålagt.

  • Om du vill skriva ut bilder med datumet pålagt, så använd funktionen [Utskriftsinställning] under [Markera utskrift].
  • Om skrivaren eller mjukvaran kan upptäcka Exif-information går det att skriva ut bilder med datumet pålagt. Kontakta skrivarens eller mjukvarans tillverkare för närmare information om den är kompatibel med Exif-information.
  • Med hjälp PlayMemories Home går det att skriva ut bilder med datum, även om datumet inte är lagrat.
  • När du får bilder utskrivna i en affär kan de skriva ut dem med datumet pålagt om du ber dem.