Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Rengöring av bildsensorn

Gör på nedanstående sätt för att rengöra bildsensorn.

 1. Stäng av produkten.
 2. Ta av objektivet.
 3. Blås bort allt damm från bildsensorns yta och området runtomkring med hjälp av en blåsborste för kamerarengöring.
 4. Sätt på objektivet.

OBS!

 • Det följer inte med någon blåsborste till den här produkten. Använd en blåsborste för kamerarengöring som finns i handeln.
 • Använd inte blåsluft av spraytyp eftersom det då kan spridas små vattendroppar inuti kamerahuset.
 • Stick inte in blåsborstens spets i hålrummet innanför objektivfattningen, och var försiktig så att blåsborstens spets inte kommer i kontakt med bildsensorn.
 • Håll kameran vänd en aning nedåt så att dammet faller ut.
 • Undvik att utsätta produkten för någon form av slag eller stötar under rengöringen.
 • Undvik att blåsa för hårt med blåsborsten när du rengör bildsensorn. Om man blåser alltför hårt på sensorn kan produkten bli skadad invändigt.
 • Om det inte gick att få bort allt damm ens efter att ha utfört den angivna rengöringsproceduren, så kontakta närmaste serviceverkstad.