Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Lagringen tar lång tid.

  • Brusreduceringsfunktionen håller på att bearbeta en bild. Detta beror inte på något fel.
  • Produkten är inställd på att ta bilder i RAW-format. Eftersom RAW-datafiler är stora kan det ta längre tid att ta bilder i RAW-läge.
  • [Auto HDR]-funktionen håller på att bearbeta en bild.
  • Produkten håller på att sammanställa bilder.