Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Varumärken

 • Följande namn och symboler är registrerade varumärken eller varumärken för Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logotypen, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logotypen, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile-logotypen

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps-logotypen

 • XAVC S och är registrerade varumärken för Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken för Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive och AVCHD Progressive-logotypen är varumärken för Panasonic Corporation och Sony Corporation.
 • Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows och DirectX är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och andra länder.
 • Mac och Mac OS är varumärken för Apple Inc.
 • iOS är ett registrerat varumärke eller varumärke för Cisco Systems Inc.
 • iPhone och iPad är varumärken för Apple Inc., som registrerats i USA och andra länder.
 • SDXC-logotypen är ett varumärke för SD-3C, LLC.
 • Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken för Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, och Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken eller varumärken för Wi-Fi Alliance.
 • N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke för NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
 • DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken för Digital Living Network Alliance.
 • ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken för Sony Computer Entertainment Inc.

 • Du kan ha ännu mer kul med din PlayStation 3 genom att ladda ner applikationen för PlayStation 3 från PlayStation Store (där den är tillgänglig).
 • Applikationen för PlayStation 3 kräver att man har ett PlayStation Network-konto och att man laddar ner applikationen. Går att ladda ner i områden där PlayStation Store är tillgängligt.
 • Eye-Fi är ett varumärke för Eye-Fi Inc.
 • Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.