Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Zoomen fungerar inte.

  • Zoomfunktionerna går inte att använda vid panoramatagning.
  • I följande fall går det bara att använda den optiska zoomen:
    • När leendeavkänningsfunktionen används.
    • När punkten [Matningsläge] är inställd på [Självporträtt].
    • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].