Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Blixten fungerar inte.

  • Fäll upp blixten.
  • Blixten går inte att använda i följande fall:
    • [Anti-rörelseoskärpa], [Nattmotiv] eller [Handskymning] är valt bland scenlägena.
    • Vid tagning av panoramabilder.
    • Under filminspelning.