Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Hur man använder styrratten

Det går att välja inställningspunkter genom att vrida på styrratten eller genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på den. Vald inställning matas in när man trycker på i mitten på styrratten.

Funktionerna DISP (visningssätt), (Expon.kompens.),(Fotokreativitet),/(Matningsläge), ISO är inställda för ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten. Dessutom är [Fotoläge] inställt för i mitten. Du kan själv bestämma vilka funktioner som ska vara inställda för vänster sida/höger sida/undersidan på styrratten och för i mitten.


Under uppspelning går det att visa nästa/föregående bild genom att trycka till höger/vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.