Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Fokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(Enbilds-AF):
Skärpan låses så fort den har ställts in. Använd [Enbilds-AF] för motiv som inte rör sig.

Produkten växlar mellan lägena (Automatisk AF):(standardinställning):
[Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] i förhållande till hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig.
Vid kontinuerlig tagning använder produkten automatiskt kontinuerlig AF från och med den andra bilden.

(Kontinuerlig AF):
Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig.

(Dir man. fokus):
Gör det möjligt att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning.

(Manuellt fokus):
Används för att ställa in skärpan för hand.

OBS!

  • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] hörs det inget pip när skärpan har ställts in.
  • [Automatisk AF] går bara att välja när man använder ett objektiv med stöd för fasavkännings-AF i fokalplanet.
  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] kan det hända att skärpeinställningsramen ändras efter det att skärpan har ställts in i läget [Automatisk AF].