Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Fokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i alla delar av bilden.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Zon:
Välj den zon på skärmen som skärpan ska ställas in på. Varje zon består av nio skärpeområden, och produkten väljer automatiskt vilket av dessa områden som skärpan ska ställas in på.
Mitten:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen går det att komponera bilden på önskat sätt.
Flexibel punkt:
Används för att flytta AF-ramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på AF-ramen genom att vrida på styrratten.


Lås på AF:
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Flytta markören till [Lås på AF][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten. Det går att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som flexibel punkt.
På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på AF-ramen genom att vrida på styrratten.

OBS!

  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] och punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon], kan det hända att skärpeinställningsramen ändras efter det att skärpan har ställts in.
  • När punkten [AF-belysning] är inställd på [Auto] och punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon], kan det hända att AF-ramen visas som en prickad linje.