Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala tiden som det går att spela in på minneskort som är formaterade i den här produkten. Dessa värden är den sammanlagda inspelningstiden för alla filmfiler på minneskortet. Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

Värdena när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S] respektive [AVCHD] gäller när vid tagning med punkten [Dubbelinsp. av video] inställd på [Av].

(h (timmar), m (minuter))

[Filformat]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (Gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller.)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Det går att spela in oavbrutet i upp till ungefär 29 minuter per tagning (begränsat av produktens specifikationer). För filmer i [MP4 12M]-format är den maximala kontinuerliga inspelningstiden ungefär 20 minuter (begränsat av en maximal filstorlek på 2 GB).

OBS!

 • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här produkten spelar in med VBR (Variable Bit Rate) (variabelt bittal), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in.
  När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen.
  Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

 • Att spela in filmer med hög bildkvalitet och långvariga tagningar med hjälp av bildsensorn drar mycket ström. Det medför att temperaturen stiger inuti kameran efterhand som man spelar in, i synnerhet vid bildsensorn. I sådana fall kan det hända att kameran stängs av automatiskt, eftersom höga temperaturer kan inverka på såväl bildkvaliteten som kamerans interna mekanism.
 • Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer är på nedanstående sätt när inspelningen startas med kameran inställd på sina standardinställningar efter det att kameran har varit avstängd ett tag. (Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.)
  Omgivningstemperatur: 20 °C Kontinuerlig inspelningstid för filmer: Ungefär 29 minuter
  Omgivningstemperatur: 30 °C Kontinuerlig inspelningstid för filmer: Ungefär 29 minuter
  Omgivningstemperatur: 40 °C Kontinuerlig inspelningstid för filmer: Ungefär 20 minuter
 • Exakt hur länge det går att filma varierar beroende på temperaturen, inspelningsformatet och inspelningsinställningarna, samt kamerans tillstånd när inspelningen påbörjas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspelningstiden blir kortare.
 • Om visas på skärmen, så sluta filma.
 • Om kameran avbryter inspelningen på grund av överhettning så låt den ligga avstängd i ett par minuter. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.