Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Antal stillbilder

Antalet stillbilder som går att lagra kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

[Bildstorlek]: [L: 24M]
När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]*

Standard

2GB: 330 bilder

4GB: 660 bilder

8GB: 1340 bilder

16GB: 2700 bilder

32GB: 5400 bilder

64GB: 10500 bilder

Fin

2GB: 200 bilder

4GB: 410 bilder

8GB: 820 bilder

16GB: 1650 bilder

32GB: 3300 bilder

64GB: 6600 bilder

RAW & JPEG

2GB: 54 bilder

4GB: 105 bilder

8GB: 220 bilder

16GB: 440 bilder

32GB: 880 bilder

64GB: 1750 bilder

RAW

2GB: 74 bilder

4GB: 145 bilder

8GB: 300 bilder

16GB: 600 bilder

32GB: 1200 bilder

64GB: 2400 bilder

*När punkten [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] går det att lagra fler bilder än vad som anges ovan. (Utom när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW].)

OBS!

  • Även om det återstående antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999, visas indikatorn ”9999”.
  • När bilder som är tagna med andra produkter spelas upp på den här produkten kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.