Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Lista över skärpeinställningsramar

Skärpeinställningsramens utseende kan variera på följande sätt beroende på tagningsläget.

När kontrast-AF eller fasavkännings-AF i fokalplanet används

När fasavkännings-AF i fokalplanet används

  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] och man riktar produkten mot ett rörligt motiv, kan det hända att skärpeinställningsramen visas på ovanstående sätt.

När skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet

  • När punkten [AF-belysning] är inställd på [Auto], och punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon], kan det hända att AF-ramen visas som en prickad linje.
  • När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen gäller inte inställningen för punkten [Fokusområde], och ramen runt skärpeinställningsområdet visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.