Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Inställning av datumet och klockan

När man slår på kameran för allra första gången, eller när man har återställt funktionerna på den, tänds en skärm för inställning av datumet och klockan.

 1. Ställ in strömbrytaren på ON för att slå på kameran.
  Inställningsskärmen för datumet och klockan tänds.
 2. Kontrollera att [Enter] är valt på skärmen, och tryck sedan på på styrratten.
 3. Ställ in den plats där du befinner dig, och tryck sedan på .
 4. Välj inställningspunkt genom att trycka upptill/nedtill på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan på i mitten.
 5. Ställ in [Sommartid], [Datum/Tid], och [Datumformat] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger, och tryck sedan på i mitten.
  • Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
 6. Upprepa steg 4 och 5 för att ställa in övriga punkter, och välj sedan [Enter] och tryck på i mitten.
  • Om du vill avbryta datum- och klockinställningsproceduren, så tryck på MENU-knappen.

OBS!

 • Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Det går att lägga på datumet på bilder i efterhand och sedan lagra och skriva ut dem med hjälp av PlayMemories Home.
 • Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.