Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Att observera vid objektivbyte.

Om det kommer in damm eller skräp i kameran i samband med objektivbyte och det fastnar på bildsensorns yta (den del som omvandlar det inkommande ljuset till elektriska signaler) kan det hända att det syns som mörka fläckar i bilden beroende på tagningsförhållandena.
Kamerans bildsensor har ett dammavstötande ytskikt som förhindrar att damm fastnar på bildsensorn. Var dock alltid noga med att ta av/sätta på objektivet så kvickt som möjligt på en dammfri plats.