Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Isättning av ett minneskort

Hur man sätter i ett minneskort

  1. Skjut locket till minneskortsfacket åt sidan och öppna det.

  2. Sätt i minneskortet.

    • Kontrollera att det fasade hörnet är vänt åt rätt håll.
    • Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats.
  3. Stäng locket till minneskortsfacket.