Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Avtagning av objektivet

Ställ in kamerans strömbrytare på OFF innan du tar av objektivet.

  1. Håll objektivfrigöringsknappen (A) intryckt och vrid objektivet i pilens riktning tills det tar emot.

  2. Sätt på linsskydden framtill och baktill på objektivet, och sätt på husskyddet på kameran.

    • Avlägsna allt damm från skydden innan du sätter på dem.