Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Montering av ett objektiv

Ställ in kamerans strömbrytare på OFF innan du monterar objektivet.

 1. Ta av husskyddet (A) från kameran och det bakre objektivlocket (B) från den bakre änden av objektivet.

  • Utför objektivbytet så kvickt som möjligt på en dammfri plats för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
  • Ta av det främre linsskyddet på framsidan av objektivet när du ska ta bilder.
 2. Montera objektivet genom att passa ihop de båda vita indexmärkena (monteringsindexen) på objektivet och kameran.

  • Håll kameran med objektivet vänt nedåt för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
 3. Håll objektivet lätt tryckt mot kameran och vrid det långsamt i pilens riktning tills det klickar till i låst läge.

  • Var noga med att hålla objektivet rakt när du sätter på det.

OBS!

 • Tryck inte på objektivfrigöringsknappen medan du sätter på ett objektiv.
 • Undvik att ta i onödigt hårt när du sätter på ett objektiv.
 • För att använda objektiv med A-fattning (säljs separat) krävs en objektivadapter (säljs separat). Se anvisningarna som medföljer objektivadaptern angående hur objektivadaptern ska användas.
 • Om du använder ett objektiv som är försett med ett stativfäste, så sätt fast ett stativ i objektivets stativfäste för att hjälpa till att balansera objektivets vikt.
 • Håll stadigt i både kameran och objektivet när du bär omkring kameran med ett objektiv monterat.
 • Håll inte i den del av objektivet som skjuts ut vid zoomning eller skärpeinställning.