Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Batteribrukstid och antalet bilder som går att lagra/spela upp med ett batteripaket

Tagning (stillbilder):
Batteribrukstid: ca. 200 min., antal bilder: ca. 400

Faktisk inspelning (filmer):
Batteribrukstid: ca. 75 min.

Kontinuerlig tagning (filmer):
Batteribrukstid: ca. 110 min.

Uppspelning (stillbilder):
Batteribrukstid: ca. 340 min., antal bilder: ca. 6800

OBS!

 • Ovanstående batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Batteribrukstiden och antalet bilder som går att lagra gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Användning av objektivet E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
  • Användning av ett Sony Memory Stick PRO Duo(Mark2)-minneskort (säljs separat)
  • [Skärmljusstyrka]: [Manuell][±0]
 • Värdet för "Tagning (stillbilder)" är baserat på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Visa all info]
  • Skärpeinställningssätt: [Automatisk AF]
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Zoomen växlar mellan W-sidan och T-sidan.
  • Blixten avfyras en gång för varannan bild.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Värdet för "Faktisk inspelning (filmer)" är baserat på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på 60i 17M (FH) .
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig filminspelning: Batteribrukstid baserad på oavbruten inspelning tills gränsen (29 minuter) har uppnåtts, och inspelningen därefter återupptas genom att trycka på MOVIE-knappen igen. Övriga funktioner, som t.ex. zoomen, används inte.
 • Om den återstående batteritiden inte visas, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen.