Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Isättning av batteripaketet i kameran

Hur man sätter i batteripaketet i kameran

  1. Skjut spärren åt sidan för att öppna locket till batterifacket.

  2. Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

  3. Stäng locket.