Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att ta ut batteripaketet

Hur man tar ut batteripaketet

  1. Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran.
  2. Skjut spärren åt sidan (A) och ta ut batteripaketet.

    • Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.