Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Uppladdning av batteripaketet medan det är isatt i kameran

Glöm inte att ladda upp batteripaketet innan du använder kameran för första gången. Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda upp batteripaketet innan du tänker börja ta bilder för att inte missa några tagningschanser.

 1. Stäng AV kameran.
 2. Anslut kameran med batteripaketet isatt till den medföljande nätadaptern med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln, och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag.

  För kunder i USA och Canada

  För kunder i övriga länder och områden än USA och Canada

  Laddningslampan
  Tänd: Uppladdning pågår
  Släckt: Uppladdningen klar
  Blinkar: Uppladdningsfel, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kameran inte är inom det rekommenderade temperaturområdet.

Uppladdningstid (full uppladdning)

Uppladdningstiden är ungefär 310 minuter när den medföljande nätadaptern används

 • Uppladdningstiden kan variera beroende på den kvarvarande laddningen i batteripaketet eller på uppladdningsförhållandena.
 • Batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat.
 • Ovanstående uppladdningstid gäller när det medföljande batteripaketet laddas upp från helt urladdat skick vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller användningsmiljön.
 • För att kontrollera den återstående batteriladdningen kopplar man loss mikro-USB-kabeln och kontrollerar -indikatorn (indikatorn för återstående laddning) på skärmen.

OBS!

 • Om laddningslampan börjar blinka innan batteripaketet är helt uppladdat, så ta ut batteripaketet ur kameran och sätt sedan i det igen för att ladda upp det på nytt.
 • Om laddningslampan på kameran börjar blinka medan nätadaptern är ansluten till ett vägguttag betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kameran inte är inom det rekommenderade temperaturområdet. När temperaturen kommit tillbaka inom lämpligt område återupptas uppladdningen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C.
 • Anslut nätadaptern till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något fel medan nätadaptern används, så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln.
 • När kameran används för allra första gången eller när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge kan det hända att laddningslampan börjar blinka snabbt när batteripaketet laddas upp den första gången. Ta i så fall ut batteripaketet ur kameran och sätt i det igen för att ladda upp det.
 • Undvik att fortsätta ladda upp batteripaketet eller att ladda upp det upprepade gånger när det redan är helt eller nästan helt uppladdat, utan att använda det mellan varven. Det kan leda till att batterikapaciteten försämras.
 • Dra ut nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget när uppladdningen är klar.
 • Var noga med att bara använda äkta Sony batteripaket, mikro-USB-kablar (medföljer) och nätadapter (medföljer).