Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Markörvisning

Används för att ställa in om markörer ska visas under filminspelning för att göra det lättare att anpassa bilden till en viss struktur.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Markörvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Markörer visas. Markörerna blir inte inspelade på lagringsmediet.
Av (standardinställning):
Inga markörer visas.

OBS!

  • Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
  • Markörerna visas på skärmen. (Markörerna går inte att mata ut.)