Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Batteripaketet som är isatt i kameran laddas inte upp.

  • Ladda upp batteripaketet med kameran avstängd.