Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Lista över ikoner som visas på skärmen

Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

Lista över ikoner som visas i tagningsläge

Lista över ikoner som visas i uppspelningsläge

 1. P P* A S M
  Tagningsläge
  NO CARD
  Minneskort/uppladdningstillstånd
  Scenigenkänningsikoner
  Scenval
  100
  Återstående antal lagringsbara bilder
  Bildförhållande för stillbilder
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Bildstorlek för stillbilder
  Bildkvalitet för stillbilder
  Antal bildrutor/sekund för filmer
  Bildstorlek för filmer
  NFC-funktionen aktiverad
  Återstående batteriström
  Varning för svagt batteri
  Blixtuppladdning pågår
  AF-lampa
  Auto. inramning
  SteadyShot
  Varning för skakningsoskärpa
  Flygplansläge
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Reducera vindbrus
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full / Databasfilfel
  Ställa in effekt av 
  Smart zoom/Klarbildszoom/Digital zoom
  Spotmätningsområde
  Visningssätt 
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  Inspelningsformat för filmer
  Skydd
  DPOF
  DPOF-markering
  Dubbelinsp. av video
  Fjärrdator
  Pekavtryckarikon
  Bildskärmens pekfunktioner aktiverade
  Pekavtryckarfunktionen AV
 2. Matningsläge
  Självport./självutl.
  Mätmetod
  Blixtläge / Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensation
  Skärpeinställningssätt
  Skärpeområde
  7500K A5 G5
  Vitbalans
  DRO/Auto HDR
  Leende/Ans.avkän. 
  Kreativa inst.
  Försköningseffekt
  Bildeffekt


  Indikator för känsligheten för leendeavkänning

 3. Växla fotoläge
  Guide för växling av tagningsläget.
  Lås på AF
  Guide för mittknappens AF-låsfunktion
  REC 0:12
  Inspelningstid för filmer (m:s)
  Styrrattens funktion (P*: Programflyttning, Av: Bländarvärde, Tv: Slutartid)
  Skärpa
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  ±0.0
  Manuell mätning
  ±0.0
  Exponeringskompensation
  ISO400
  ISO-känslighet
  AE-lås
  Slutartidsindikator
  Bländarindikator
  Histogram
  Bildeffektfel
  Auto HDR-bildsvarning
  2014-1-1
  10:37AM
  Tagningsdatum
  3/7
  Filnummer / Antal bilder med valt visningssätt