Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Delarnas namn

Med objektivet avtaget

 1. Avtryckare
 2. ON/OFF-knapp (strömbrytare)
 3. Axelremsögla
 4. (N-märke)
  • Rör vid det här märket för att ansluta kameran till en smartphone som är försedd med NFC-funktion.
  • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknik på kort håll.
 5. För tagning: W/T (zoom)-knapp
  För uppspelning: (index)-knapp/ (uppspelningszoom)-knapp
 6. AF-lampa/självutlösarlampa
 7. Bildsensorpositionsmärke
 8. Blixt
  • Tryck på (blixtuppfällning)-knappen för att använda blixten.
 9. Mikrofon*
 10. Objektiv
 11. Objektivfrigöringsknapp
 12. Fattning
 13. Bildsensor**
 14. Objektivkontakter**

*Täck inte för den här delen under filminspelning.

**Rör aldrig direkt vid den här delen.

 1. Bildskärm/pekskärm
  • Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där bilden går lätt att se så att det går att ta bilder i alla lägen.

 2. (blixtuppfällning)-knapp
 3. Lock över multi/mikro-USB-terminal
 4. Minnesfacks/uttagslock
 5. Åtkomstlampa
 6. Wi-Fi-sensor (inbyggd)
 7. MOVIE (film)-knapp
 8. MENU-knapp
 9. Styrratten
 10. ? (kameraguide)-knapp/ (radera)-knapp
 11. (uppspelning)-knapp
 12. Multi/mikro-USB-terminal
  • För anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.
 13. Laddningslampa
 14. Minneskortsfack
 15. HDMI-mikrouttag

* För närmare detaljer om vilka tillbehör som går att ansluta till multi/mikro-USB-uttaget, se Sonys webbsida eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

 1. Lock till batterifacket
 2. Låsspak för batteri
 3. Batterifack
 4. Lock för anslutningsplatta
  • Använd detta lock när nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) används. Stick in anslutningsplattan i batterifacket, och trä sedan sladden genom locket för anslutningsplattan på det sätt som visas i nedanstående figur.

  • Kontrollera att sladden inte kommer i kläm när du stänger locket.
 5. Högtalare
 6. Stativfäste
  • Använd endast stativ vars skruv är kortare än 5,5 mm. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.