Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Det går inte att utföra pekmanövrer.

  • Kontrollera om punkten [Pekfunktion] är inställd på [På].
  • Det går inte att utföra pekmanövrer på MENU-skärmen eller uppspelningslägesskärmen.
  • [Pekavtryckare]-funktionen och [Pekfokus]-funktionen går inte att använda medan den digitala zoomen används. [Pekavtryckare]-funktionen och [Pekfokus]-funktionen går bara att använda inom det optiska zoomområdet.
  • Pekskärmen på den här produkten är inte tryckkänslig. Det kan hända att pekskärmen inte reagerar om man trycker på den med en nagel eller en penna.
  • Om det kommer vattendroppar på bildskärmen eller om man rör vid bildskärmen med våta fingrar kan det hända att det inte går att använda pekfunktionerna. Stäng i så fall av produkten och torka bort vattendropparna från bildskärmen med en mjuk duk.