Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Knapparna på pekskärmen fungerar inte som de ska, eller fungerar inte alls.

  • Om man täcker över pekskärmen med en skyddsfilm som finns i handeln kan det hända att pekskärmen inte fungerar.
  • Om du rör vid något annat ställe på skärmen än den punkt du har för avsikt att peka på kan det hända att skärmen inte fungerar ordentligt.
  • Somliga manövrer går inte att utföra med hjälp av pekskärmen. Använd i så fall styrratten och de övriga knapparna.