Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Produkten blir varm.

  • När produkten används länge i taget stiger temperaturen inuti den. Om produkten blir alltför varm kan det hända att filminspelningar avbryts eller att produkten stängs av automatiskt för att skydda den.