กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-5100

ถ่ายภาพพาโนรามา

ให้ท่านสร้างภาพพาโนรามาภาพเดียว จากภาพหลายภาพที่ถ่ายขณะแพนกล้องกล้อง

 1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง) → [โหมดถ่ายภาพ][ถ่ายภาพพาโนรามา]
 2. เล็งกล้องไปที่วัตถุ
 3. ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เล็งกล้องไปที่ปลายด้านหนึ่งของภาพพาโนรามาที่ต้องการ


  (A) ส่วนนี้จะไม่ถูกถ่าย

 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
 5. หมุนกล้องไปจนสุดขอบของตัวชี้นำตามทิศทางลูกศรบนหน้าจอ


  (B) แถบนำ

หมายเหตุ

 • ถ้าหากไม่สามารถถ่ายได้ครบมุมภาพพาโนรามาที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริเวณสีเทาจะปรากฏในภาพผสมที่ได้ ในกรณีนี้ ให้หมุนผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นเพื่อบันทึกภาพพาโนรามาให้ได้เต็มภาพ
 • เมื่อตั้ง [กว้าง] ไว้ที่ [พาโนรามา: ขนาด] อาจจะไม่สามารถถ่ายได้ครบมุมภาพพาโนรามาที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีนี้ ให้ลองถ่ายภาพหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า [พาโนรามา: ขนาด] เป็น [ปกติ]
 • เนื่องจากนำภาพหลายภาพมาต่อเข้าด้วยกัน รอยต่ออาจจะไม่ต่อเนื่องในบางกรณี
 • ภาพอาจจะเบลอในฉากที่มืด
 • หากแหล่งกำเนิดแสง เช่น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กะพริบ ความสว่างและสีของภาพที่ต่อได้อาจจะไม่คงที่
 • หากมุมภาพทั้งหมดของการถ่ายภาพพาโนรามา และมุมที่ล็อค AE/AF มีความสว่างและโฟกัสแตกต่างกันมาก อาจจะถ่ายภาพได้ไม่สำเร็จ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนมุมที่ปรับล็อค AE/AF แล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง
 • สถานการณ์ต่อไปนี้ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพพาโนรามา:
  • วัตถุเคลื่อนไหว
  • วัตถุอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากเกินไป
  • วัตถุมีลวดลายคล้ายคลึงต่อเนื่องกัน เช่น ท้องฟ้า หาดทราย หรือสนามหญ้า
  • วัตถุที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น คลื่น หรือน้ำตก
  • วัตถุที่ความสว่างแตกต่างจากบริเวณรอบข้างมาก เช่น ดวงอาทิตย์ หรือหลอดไฟ
 • การถ่ายภาพพาโนรามาอาจจะถูกขัดจังหวะในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อหมุนกล้องเร็วหรือช้าเกินไป
  • วัตถุเบลอเกินไป

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถหมุนปุ่มควบคุมในหน้าจอถ่ายภาพ เพื่อเลือกทิศทางถ่ายภาพ