Digitální fotoaparát s výměnnými objektivyILCE-7M2

Přehráv. fotografií 4K

Vysílá fotografie v rozlišení 4K do televizoru připojeného prostřednictvím HDMI, který podporuje 4K.

  1. Vypněte přístroj a televizor.
  2. Kabelem HDMI (prodává se samostatně) připojte mikro konektor HDMI přístroje do konektoru HDMI televizoru.

  3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
  4. Zapněte přístroj.
  5. Spusťte prohlížení statického snímku a poté stiskněte spodek řídicího kolečka.
    Statický snímek se zobrazí v rozlišení 4K.
    • Fotografie lze zobrazit v rozlišení 4K volbou MENU(Přehrávání) → [Přehráv. fotografií 4K][OK].

Poznámka

  • Toto menu je pouze dostupné s televizory kompatibilními s 4K. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k televizoru.