Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7M2

Znaki handlowe

 • Poniższe znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation:
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

     Stopka multiinterfejsowa, logo Stopki multiinterfejsowej

 • XAVC S i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ oraz Blu-ray™ to znaki towarowe Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive i logotyp AVCHD Progressive to znaki towarowe Panasonic Corporation oraz Sony Corporation.
 • Nazwa Dolby i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows i DirectX są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
 • iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc.
 • iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
 • Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
 • Symbol N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 • DLNA oraz DLNA CERTIFIED są znakami towarowymi organizacji Digital Living Network Alliance.
 • Logo Eye-Fi jest znakiem towarowym firmy Eye-Fi Inc.
 • Poza tym używane w instrukcji nazwy systemów i produktów są ogólnie znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich twórców lub producentów. W niniejszej instrukcji symbole ™ lub ® podawane są nie w każdym przypadku.