กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

วันที่และเวลาไม่ปรากฏบนหน้าจอ

  • การแสดงผลของหน้าจอถูกตั้งค่าไว้ให้แสดงเฉพาะภาพถ่ายเท่านั้น กด DISP (การตั้งค่าแสดงผล) บนปุ่มควบคุม เพื่อแสดงข้อมูล