กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

[กด WPS] ไม่ทำงาน

  • [กด WPS] อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ ตรวจสอบ SSID และรหัสผ่านของจุดเชื่อมต่อไร้สายแล้วทำการ [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ]